Bajadera od jagnjećeg pečenja sa čipsom od krompira